Ile kosztuje rejestracja quada?

Rejestracja ruada niemal niczym nie różni się od rejestracji samochodu. Jednak w zależności od zakwalifikowania pojazdu rodzi zwykle sporo problemów. Wynika to z różnych interpretacji przepisów o ruchu drogowym i przyjętych w danym wydziale komunikacji procedur działania. Ruady, w zależności od konstrukcji i przeznaczenia, mogą być zarówno traktowane jako maszyna rolnicza, jak i motorower. To do jakiej kategorii pojazd będzie przypisany wpływa na proces rejestracji.

Kto może jeździć quadem?

W świetle polskich przepisów rogowych kierowcą pojazdu może być osoba w wieku od 14 lat posiadająca prawo jazdy kategorii A, B1 lub B. Najczęściej rejestracji podlegają dwa rodzaje quadów – lekkie do 350 kg i te o masie do 400 kg i 550 kg przy ładunku. Różnią się mocą i osiąganymi prędkościami maksymalnymi. Aby pojazd mógł poruszać się legalnie po drogach, oprócz ubezpieczenia, musi posiadać tablice rejestracyjne.

Wniosek o rejestrację winien być złożony w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rejestrującego. Tradycyjnie wymagane są załączniki w postaci umowy kupna pojazdu, karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku homologacji, zaświadczenie o badaniu technicznym. Jeśli był już wcześniej zarejestrowany konieczny jest też dowód rejestracyjny. W przypadku sprowadzenia ruada z zagranicy konieczne będzie także dołączenie dowodu odprawy celnej pojazdu wraz z opłatą podatku. Konieczne jest również uregulowanie opłat ewidencyjnych (na przykładzie miasta stołecznego Warszawy koszt rejestracji zamyka się kwotą 121,50 zł, a przy tablicach indywidualnych 581,50 zł). W efekcie uzyskamy dowód rejestracyjny z kompletem tablic rejestracyjnych, uprawniające do poruszania się po polskich drogach. Nalepka kontrolna wydana będzie, gdy quad uznany zostanie za pojazd samochodowy. Należy pamiętać, że aby quad był bezpieczny w ruchu, musi spełniać kilka podstawowych warunków technicznych – musi być zbudowany, wyposażony i utrzymany tak, by bezpiecznie poruszał się nim użytkownik, a inni uczestnicy ruchu też nie byli zagrożeni. Brak podstawowych wymogów może skutkować odmową rejestracji quada – przestrzega ekspert portalu banki.co.pl.