Podatek od ustanowienia hipoteki – co trzeba wiedzieć?

W momencie decydowania się na zabezpieczenie kredytu hipotecznego, wiele osób staje przed koniecznością uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z tym procesem. Oto, co warto wiedzieć na temat podatku od ustanowienia hipoteki.

Co to jest podatek PCC-3?

Podatek PCC-3 to nic innego jak podatek od czynności cywilnoprawnych. Ma on bezpośrednie zastosowanie w sytuacji, gdy na nieruchomości zostaje ustanowiona hipoteka. Każdy kredytobiorca, na rzecz którego została ustanowiona taka hipoteka, ma obowiązek uregulowania tego podatku.

Stawka podatku a wartość zabezpieczenia

Stawka podatku jest ściśle związana z wartością zabezpieczonej wierzytelności. Jeśli jest ona dokładnie określona, wynosi ona 0,1% tej wartości. W sytuacji, gdy zabezpieczana wierzytelność jest nieokreślona (na przykład w przypadku zabezpieczenia zarówno kwoty kredytu, jak i odsetek oraz innych należności), stawka podatku jest stała i wynosi 19 złotych. Warto podkreślić, że minimalna wartość podatku to 1 złoty.

Terminy i procedura płatności

Kwestia terminu zapłaty podatku zależy od sposobu, w jaki została ustanowiona hipoteka. Jeśli czynność ta odbywa się za pośrednictwem notariusza, to jest on odpowiedzialny za pobranie podatku od klienta i przekazanie go odpowiednim instytucjom. W przypadku ustanowienia hipoteki poprzez samodzielny wniosek do sądu wieczystoksięgowego, termin na opłacenie podatku wynosi 14 dni.

Podsumowanie

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest procesem, który wiąże się z koniecznością uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość zależy od wartości zabezpieczonej wierzytelności. Kluczowe jest także to, by pamiętać o odpowiednich terminach płatności oraz o tym, że odpowiedzialność za przekazanie podatku może leżeć na notariuszu lub samym kredytobiorcy. Ostateczne i dokładne wartości oraz zasady można zawsze sprawdzić w aktualnych przepisach prawa podatkowego, które mogą ulec zmianie. Warto więc być na bieżąco z wszelkimi nowelizacjami w tej materii.