Reklamacja w banku – kiedy i na jakich zasadach?

Każdy z nas może zareklamować dowolny produkt i usługę, o ile nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, posiada wady lub z innych powodów. Dotyczy to również produktów i usług bankowych. W jaki sposób i co można zareklamować w banku? Jak to zrobić i w jakim terminie, by uznano nasze roszczenie?

W bankach reklamacje dotyczą najczęściej opóźnień w wypłacie kredytu, niesłusznie naliczonych opłat i prowizji czy myleni dokonanych/zaksięgowanych przelewów. Oczywiście każdy taki przypadek można załatwić z bankiem polubownie – wystarczy zgłosić problemy w placówce lub online (sprawdź banki dla VIP na dla-vip.pl), a także korzystając z teleserwisu, a wiele z nich uda się „odwrócić” i zrealizować zgodnie z naszymi, jako klientów, oczekiwaniami. Jeśli jednak nie, pozostaje nam oficjalna droga i złożenie reklamacji.

W jaki sposób reklamować w banku?

W zależności od wewnętrznych procedur każdego z banków istnieje kilka możliwości. Najczęściej zgłoszenie przyjęte może być drogą mailową, na stronie banku, pocztą, telefonicznie lub osobiście. Bardziej złożone sprawy warto reklamować w oddziale, żądając potwierdzenia przez pracownika banku złożenia reklamacji. W formularzu znajdują się oprócz danych osobowych zgłaszającego (wraz z telefonem kontaktowym) powody wniesienia skargi, opis zdarzenia/sytuacji powodujących szkodę na rzecz klienta, żądania klienta wobec banku i załączniki, potwierdzające nasze racje.

Ile mamy czasu na zgłoszenie?

Im szybciej zgłosimy problem, tym lepiej. Bank szybciej rozpatrzy nasz wniosek, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jego wpływu. Jeśli czas ten byłby niewystarczający, każdorazowo banki winny informować o wydłużeniu terminu i wskazać w czym tkwi problem. Przepisy nie wskazują terminu ostatecznego na złożenie przez klienta reklamacji.

A jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona?

Po odrzuceniu reklamacji przez bank klienci mają możliwość odwołania się od decyzji, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty odebrania odpowiedzi w sprawie. Jeśli nadal nie zostaniemy usatysfakcjonowaniu pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji, zostaje nam szukanie pomocy u Rzecznika Praw Konsumenta, Komisji Nadzoru Finansowego, czy Komisji Arbitrażu Bankowego, a w ostateczności droga sądowa.