Zasiłek ciążowy w Norwegii – jak otrzymać świadczenie svangerskapspenger?

Kobiety w ciąży, legalnie przebywające na terenie Norwegii i osiągające w tym kraju dochody, mogą ubiegać się o zasiłek ciążowy. Jakie są zatem warunki jego otrzymania i w jakiej kwocie jest wypłacany?

Kto może otrzymać zasiłek ciążowy?

Świadczenie może zostać przyznane w przypadku, jeżeli kontynuowanie pracy przez ciężarną stanowiłoby zagrożenie dla płodu. Jest to najczęściej ciężka praca fizyczna, narażająca kobietę na szkodliwe działanie substancji chemicznych lub przebiegająca w stresujących warunkach. Pracodawca ma wówczas możliwość zamienić jej dotychczasowe miejsce lub stanowisko pracy na inne, które nie narażałoby dziecka na niebezpieczeństwo. Jeśli jednak nie jest w stanie tego zapewnić, wtedy kobieta ma prawo do zaprzestania pracy i otrzymywania zasiłku.

Ciężarna chcąc ubiegać się o świadczenie, powinna przebywać legalnie na terenie Norwegii. Warunkiem otrzymania zasiłku ciążowego jest również podejmowanie pracy nieprzerwanie przez co najmniej przez 4 tygodnie, a także osiąganie rocznych dochodów w wysokości nie mniejszej niż 0,5 stawki G – od maja 2019 roku jest to 49 929 NOK.

Kiedy i w jakiej kwocie można otrzymać świadczenie svangerskapspenger?

Norweski zasiłek ciążowy przysługuje od momentu zaprzestania pracy do trzech tygodni przed porodem, kiedy kobieta przechodzi na okres obowiązkowego pobierania zasiłku rodzicielskiego ze względów medycznych. Kwota svangerskapspenger wynosi 100% dotychczas osiąganego przez ciężarną dochodu. Wartość świadczenia może osiągnąć maksymalnie 6 stawek G, czyli w 2019 roku 599 148 NOK. Istnieje również możliwość, aby kobieta w ciąży nie rezygnowała całkowicie z pracy, lecz podejmowała zatrudnienie w zmniejszonym wymiarze czasowym. Wówczas kwota świadczenia zostaje proporcjonalnie zmniejszona. Zasiłek ciążowy w Norwegii jest wypłacany przez NAV raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym – może być przyznawany za okres do trzech miesięcy wstecz.

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty przedstawić?

Kobieta ubiegająca się o svangerskapspenger powinna uzyskać zaświadczenie od lekarza lub położnej, że wykonywana przez nią praca naraża na ryzyko uszkodzenia płodu. Wymagane jest również przedstawienie takich dokumentów jak:

– karta ciąży,
– potwierdzenie rejestracji pobytu w Norwegii lub zezwolenia na pobyt,
– roczny wykaz dochodów i potrąceń.

Kobieta chcąc zaprzestać wykonywania pracy i rozpocząć pobieranie zasiłku, powinna wypełnić wniosek Omplassering / tilrettelegging pga graviditet udostępniany przez Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej. Następnie należy przedstawić go lekarzowi lub położnej, którzy wydają opinię o zasadności przerwania pracy. W dalszej kolejności dokument trafia do pracodawcy, który uzupełnia własną część formularza i składa go w oddziale NAV.