Fundusze inwestycyjne – brać zamiast lokaty?

Każdy kto ma oszczędności z pewnością zastanawia się, w jaki sposób można byłoby je pomnożyć. Ponieważ obecnie stóp procentowa plasują się na dosyć niskim poziomie, opłacalność lokat bankowych spada. W tym wypadku warto zastanowić się nad innymi formami inwestycji. Może warto byłoby zastanowić się nad funduszami?

Rynek funduszy jest bogaty w oferty o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zyskach. To, na jaką opcję się zdecydujemy, będzie zależeć od tego, jak bardzo jesteśmy odważni oraz przez jaki okres czasu decydujemy się oszczędzać. Decydując się na taką formę inwestowania oszczędności, warto zapoznać się przede wszystkim z opłatami.

Ile można zarobić?

Fundusze inwestycyjne mogą dać nam zyski rzędu kilkunastu procent rocznie, przy czym ostatecznie będzie to zależeć od wyników funduszu.

Opłaty

Jeżeli decydujemy się na fundusz inwestycyjny, powinniśmy zainteresować się dwoma podstawowymi rodzajami opłat:
– prowizja
Prowizja jest to opłata pobierana za zarządzanie kapitałem, jej wysokość będzie różna, choć zazwyczaj nie wynosi więcej niż 4% od wartości wszystkich zgromadzonych środków. Dużo zależy w tym wypadku od tego, na jaki fundusz się zdecydowaliśmy. Im bardziej ryzykowny, tym wyższa będzie prowizja.
– opłata dystrybucyjna
Opłata dystrybucyjna pobierana jest podczas zakupu jednostek uczestnictwa, zazwyczaj nie przekracza ona ułamka procentu. Jeżeli wybierzemy ryzykowny funduszy akcji, może wynieść nawet 5%. Opłatę dystrybucyjną można obniżyć, niekiedy nawet całkiem wyeliminować. Zwróćmy uwagę także na opłaty dodatkowe, typu prowizja umorzeniowa.

Jak obniżyć koszt nabycia jednostek funduszu?

Sposobem na obniżenie kosztu nabycia jednostek funduszu jest:
– korzystanie z internetowych kanałów dystrybucji,
– udział w programach systematycznego oszczędzania,
– wypatrywanie promocji organizowanych przez fundusze,
– korzystanie z ofert wysoko oprocentowanych lokat z funduszami,
– indywidualne negocjacje warunków oferty.

Więcej na temat funduszy inwestycyjnych, lokat oraz inwestycji alternatywnych przeczytać można na stronie maklerskie.com.pl