Kredyt kupiecki, czy przedsiębiorca na nim zyska?

Kredyt kupiecki, jako umowa zawierana miedzy przedsiębiorcami, cieszy się popularnością, mimo, że według obowiązujących w Polsce przepisów, kredytów mogą udzielać jedynie banki. W skrócie, kredyt kupiecki polega na sprzedaży konkretnego towaru, czy usługi z odroczonym terminem zapłaty. To przedsiębiorca decyduje o ryzyku, a decyzja oparta jest najczęściej na zasadzie zaufania i przebiegu dotychczasowej współpracy między kontrahentami.

Często, bez przeprowadzania analizy finansowej i badania płynności kontrahenta, na etapie negocjacji, podejmowane są decyzje o odroczeniu terminu zapłaty za towar, czy usługę. Może się więc zdarzyć sytuacja, gdy partner biznesowy nie ureguluje należności na czas. W przypadku skłonności do przesuwania płatności firmy powinny przeprowadzać zaawansowane działania windykacyjne, wykorzystując dostępne serwisy online, doświadczonych prawników itd. w celu zwiększenia szans na odzyskanie należności. Bardzo przydatny może okazać się również factoring (sprawdź firmy faktoringowe na informacjabiznesowa.pl), który niejako zabezpieczy odzyskanie nawet części należności obejmujących kredyt kupiecki. Przed postępowaniami powinna uchronić odpowiednia polityka i ocena ryzyka, może pomocny byłby wywiad gospodarczy?

Kredyty kupieckie zasilają łańcuchy powiązań, które to stymulują rynek. Zagrożeniem zwykle są „słabe ogniwa” tego łańcucha – problemy jednego z uczestników powodują kłopoty kolejnych. Stąd tak ważne jest dokładne przeanalizowanie opłacalności kredytu kupieckiego przez przedsiębiorcę i określenie czasu, na jaki można odroczyć spłatę na bezpiecznym poziomie. Zazwyczaj okres ten nie przekracza 3 miesięcy.

Nie trzeba rezygnować z takiej formy zapłaty – firma wydłużająca terminy płatności jest popularna i ma uznanie wśród klientów/nabywców. To z kolei nakręca biznes i zwiększa sprzedaż. Niemniej jednak im dłuższy termin kredytowania, tym ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta większe. Zamrożenie pieniędzy w tej formie także negatywnie wpływa na rozwój biznesu – głównie związane jest to ze zmianą stóp procentowych, cen materiałów i wyrobów gotowych w czasie. Wraz z wahaniami koniunktury i zmianami cen surowców, wyrobów gotowych może się okazać, transakcja zakończy się stratą. Ta więc decyzja o kredycie kupieckim powinna być poprzedzona również badaniem gospodarki i prognozami dotyczącymi kosztów wyrobów/usług, także w wymiarze makroekonomicznym. Może lepszym rozwiązaniem strategicznym dla nowych klientów, w celu pozyskania ich zaufania i zainteresowania, okażą się atrakcyjne zniżki, niż przedłużanie terminu zapłaty w ramach kredytu kupieckiego?