Zdolność kredytowa poręczyciela

Kredyty bankowe związane są z odpowiednim zabezpieczeniem. Zwłaszcza, jeśli kredyt opiewa na dużą kwotę, i tak jak w przypadku kredytów hipotecznych, na długi czas spłaty. Banki żądają ubezpieczenia kredytu, weksla, hipoteki czy zastawu, ale chętnie również poręczenia. Wskazując osobę lub osoby które zgodzą się pomóc nam w uzyskaniu kredytu warto pamiętać, że nie tylko kredytobiorca, ale i poręczyciel musi wykazać się zdolnością kredytową (oblicz zdolność kredytową online i sprawdź na jaki kredyt Cię stać). Poręczyciel musi natomiast pamiętać, że poręczenie wiąże się z jego historią kredytową i może utrudnić zaciąganie zobowiązań własnych w przyszłości, jeśli pojawią się problemy w spłacie kredytu poręczanego. Każde bowiem poręczenie znajdzie się w bazie BIK, a brak spłaty jest tożsamy z tym, że poręczyciel jest niesolidnym kredytobiorcą.

Czy każdy może być poręczycielem?

Nie każdy bank dokładnie sprawdza zdolność kredytową i osiągane dochody, historię kredytową także poręczyciela. W przypadku gdy kredytobiorca nie będzie regulował rat, to poręczyciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności spłaty zadłużenia. Później może on domagać się na drodze powództwa cywilnego spłaty przez kredytobiorcę. Warto pamiętać, że w praktyce rzadko stosuje się instytucję odstąpienia od poręczenia. W zamian kredytobiorca musi bowiem wskazać inny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, jaki przyjmie bank.

Jak może zabezpieczyć się poręczyciel?

Decydując się na poręczenie art. Odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek problemów w spłacie przez kredytobiorcę. Warto walczyć o wskazanie kilku poręczycieli, negocjować z bankiem kwotę poręczenia i zamieszczenia zapisu o ograniczeniu poręczenia, np. do kwoty należności głównej, czy ustalenia, że w pierwszej kolejność zadłużenie pokrywane będzie z majątku dłużnika, a później poręczycieli. Dodatkowo można sporządzić odrębną umowę z kredytobiorcą, w której np. można przyjąć pod zastaw cenne rzeczy należące do kredytobiorcy itp. Warto postarać się tak, by zabezpieczyć siebie i swój majątek w razie konieczności spłaty cudzych kredytów. Wystarczy, że zmienimy kilka punktów umowy, by poczuć się bezpieczniej.