Sprzedaż ziemi rolnej – zmiany od 2016 roku

Zmiany w sprzedaży ziemi rolnej, mające wstępnie obowiązywać od stycznia 2016 r. wejdą w życie nieco później. Według polityków ustawa wymaga poprawy. Prawdopodobnie zacznie obowiązywać od maja 2016 roku, czyli zaraz po zakończeniu okresu przejściowego dotyczącego nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, w trakcie którego musieli uzyskać zezwolenie na dokonanie transakcji zakupu gruntów rolnych.

Założenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w projekcie były jasne – miały utrudniać spekulacje ziemią rolną i wzrost cen. Wiele firm pośredniczących w handlu gruntami zachęca do zakupu podkreślając, że po zmianach zakup ziemi przez osoby nie będące rolnikami będzie niemożliwy. Czy to nie przesada?

Na mocy nowych przepisów faktycznie będą ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Jeśli sprzedaż ziemi będzie wymagała podziału gruntu, wymagana będzie zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu będzie przysługiwało dzierżawcy danej ziemi, o ile:
– umowa dzierżawy sporządzona była na piśmie,
– dzierżawa wykonywana była najmniej 3 lata,

A także jeśli nieruchomość wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa dzierżawcy lub dzierżawi ją spółdzielnia produkcji rolnej. O ile nie znajdzie się dzierżawca spełniający powyższe warunki, to pierwszeństwo do zakupu będzie miała sąsiad, rolnik indywidualny (posiadać musi kwalifikacje rolnicze i prowadzić gospodarstwo w danej gminie od minimum 5 lat). Jeśli z kolei i sąsiad nie będzie zainteresowany zakupem, to prawo pierwokupu przysługiwać będzie ANR, jeśli nieruchomość jest większa niż hektar. Wprowadzenie prawa pierwokupu może, ale nie musi być wykorzystane jak widać. Wówczas nabywcą może, po spełnieniu warunków, być każdy. Ustawodawca wprowadza również możliwość kwestionowania ceny nieruchomości. Wówczas decydujący głos w sprawie będzie należał do sądu.

W ustawie mamy do czynienia z dwoma znaczącymi pojęciami – gospodarstwa rolnego i nieruchomości rolnej. Różnica dotyczy głównie wielkości (nieruchomość rolna nie przekracza 1 ha, przy gruntach rolnych, gdzie powierzchnia przekracza 1 ha). Nieruchomością rolna może być każda nieruchomość mniejsza, niezależnie od miejsca położenia (miasto, czy wieś), bowiem tu definicja mówi, że jest nią każda nieruchomość, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując ustawa, przynajmniej na początku, zapewne ograniczy obrót gruntami. Niemniej jednak z czasem i po wprowadzeniu poprawek prawdopodobnie jedynie zaostrzy wymagania w stosunku do sprzedających i nabywcy, którym może być każdy, po spełnieniu nie do końca restrykcyjnych jak się okazuje, warunków – tłumaczy ekspert portalu bankhipoteczny.pl.