Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jaki koszt, co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z fundamentalnych mechanizmów gwarantujących dostęp do opieki medycznej w Polsce. O ile w przypadku większości pracujących obywateli jest to kwestia automatyczna, to jednak dla pewnej grupy osób, z różnych względów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, stawia się pytanie o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jednym z kluczowych aspektów tego wyboru są związane z nim koszty.

Koszty główne – składka miesięczna

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia nie jest darmowe. W roku 2023 miesięczna składka wynosi 671,88 zł, a jej wysokość jest obliczana jako 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Istnieje jednak pewna różnorodność w opłatach, które mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Przykładowo, składka przy podstawie wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia to 381,81 zł miesięcznie, natomiast przy podstawie równającej się 100% minimalnemu wynagrodzeniu – 267,24 zł miesięcznie.

Dodatkowe koszty – opłata za przerwy w ubezpieczeniu

Istotnym elementem w kalkulacji kosztów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest ewentualna opłata dodatkowa. Jej wysokość jest uzależniona od długości przerwy w opłacaniu składek. Za przerwę trwającą od 3 miesięcy do roku opłata wynosi co najmniej 1 493,06 zł. W przypadku przerwy powyżej roku, ale nie dłuższej niż 2 lata, opłata wzrasta do kwoty co najmniej 3 732,66 zł i istnieje możliwość jej rozłożenia na trzy raty.

Podsumowanie

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to istotny element systemu ochrony zdrowia w Polsce, skierowany do tych, którzy z różnych przyczyn nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Związane z nim koszty są uzależnione przede wszystkim od podstawy wymiaru składki oraz ewentualnych przerw w ubezpieczeniu. Wybierając się na drogę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi stawkami i zasadami ich naliczania, aby świadomie podjąć decyzję o wstąpieniu do systemu i gwarantując sobie dostęp do świadczeń medycznych.