Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – w jakim terminie?

Złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest prawem każdego klienta, który nie zgadza się z jego werdyktem. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, jaki jest dokładny termin, w jakim można się odwołać, aby nie stracić tego prawa. Oto kluczowe informacje, które pomogą w zrozumieniu tego procesu.

Podstawowy termin na złożenie odwołania

Termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela, nazywanego także reklamacją, wynosi zazwyczaj 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Jednak warto wiedzieć, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 60 dni. Odwołanie można składać w różnych formach: pisemnej, ustnej lub elektronicznej – jednakże zawsze warto sprawdzić, które z nich są akceptowane przez konkretnego ubezpieczyciela.

Różnice w terminach odwołania

Chociaż podstawowy termin odwoławczy wynosi od 30 do 60 dni, to jednak w świetle prawa cywilnego, możliwe jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od jej otrzymania. Dodatkowo, w niektórych przypadkach, na przykład jeśli szkoda była wynikiem przestępstwa, termin odwoławczy może wynieść nawet 20 lat.

Znaczenie terminów przedawnienia

Nie można jednak mylić terminu odwoławczego z terminem przedawnienia. Mimo że możemy odwołać się od decyzji w ciągu 3 lat, to istnieją różne terminy przedawnienia roszczeń w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Dla przykładu, w przypadku ubezpieczeń OC termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy, ale nie dłużej niż 10 lat od wypadku. W sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład przestępstwo, termin przedawnienia może wynosić nawet do 20 lat.

Podsumowanie

Złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest nie tylko prawem, ale i ważnym krokiem w procesie dochodzenia swoich roszczeń. Kluczowe jest jednak, aby dokładnie znać terminy, w jakich możemy podjąć takie działania, by nie stracić możliwości zmiany decyzji ubezpieczyciela. Pamiętając o podstawowym terminie 30-60 dni oraz dłuższych okresach wynikających z prawa cywilnego i specyfiki danej sprawy, każdy klient będzie mógł skutecznie dochodzić swoich praw wobec ubezpieczyciela.