Zakres ochrony w ubezpieczeniu turystycznym

Wymarzone, zagraniczne wakacje i wycieczki są obecnie dostępne dla coraz szerszej grupy turystów. Warto pamiętać, że wyjazdy te wiążą się nie tylko z przyjemnym spędzeniem czasu, ale i ryzykiem zagrożeń i nieoczekiwanych wydarzeń. Dlatego przed podróżą koniecznie trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Obowiązkowo, w krajach Unii Europejskiej, należy posiadać kartę ubezpieczenia EKUZ, ale i dodatkowo polisę turystyczną wykupioną indywidualnie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Karta NFZ umożliwia bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach. To za mało. Polisa indywidualna zawiera pakiety chroniące od wielu zdarzeń. Głównie koszty osób nie ubezpieczonych wiążą się z leczeniem w kraju wypoczynku, transportem do Polski, zagubieniem bagażu czy naprawą uszkodzonego sprzętu. Każde towarzystwo dysponuje ofertą dopasowaną do poszczególnych wymagań osób starających się o dodatkowe ubezpieczenie i kraju wyjazdu. Zakres ubezpieczenia to zwykle kwestia ceny i doboru ochrony do rodzaju planowanego wypoczynku, kierunku wyjazdu i możliwych zagrożeń.

Pakiety polisy turystycznej zwykle składają się z kilku ubezpieczeń, np. NNW (zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku), KLZ w ramach którego towarzystwo pokryje koszty leczenia, zabiegów zakupu środków opatrunkowych, lekarstw itp., Assistance (pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących kraju – celu podróży, transporcie z miejsca wypadku czy nagłego zachorowania do najbliższej, specjalistycznej placówki medycznej, pomocy w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju), OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie bagażu (związane ze zwrotem wartości utraconego, zniszczonego bagażu). Ochrona zapewnia także pomoc tłumacza, prawnika itp. w razie potrzeby. Często wybieraną opcją jest również pokrycie kosztów rezygnacji z turnusu, czy wcześniejszego powrotu. W przypadku wyjazdów zorganizowanych pakiet ubezpieczeń zwykle dobierany jest przez organizatora. Najczęściej obejmuje się turystów wyjeżdżających na wczasy i wycieczki zorganizowane ochroną NNW i kosztów leczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, by rozszerzyć zakres ochrony, lub dobrać ubezpieczenie indywidualnie. Wybór powinien być zależny od charakteru wyjazdu, regionu. Decydując się na wyjazd na własną rękę należy dokładnie analizować poszczególne oferty, zapoznać się z warunkami ubezpieczenia kilku towarzystw. Coraz częściej wyjazdy zagraniczne łączą się z wypoczynkiem aktywnym. Tu naprzeciw wymaganiom takim klientom towarzystwa przygotowały pakiety dla osób uprawiających sporty ekstremalne. Zwykle droższe, gdyż ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń w tym przypadku jest większe. Sprzęt również zazwyczaj jest droższy. Standardowe pakiety dostępne w większości towarzystw ubezpieczeniowych nie obejmują wypoczynku związanego z ekstremalnymi sportami. Stąd o taką ofertę należy pytać w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Cena ubezpieczenia na okres nie przekraczający zwykle miesiąca nie jest wygórowana, a ochrona zabezpiecza nasze zdrowie, dobra po to, by spędzając urlop nie myśleć o niczym innym, jak o przyjemności.