Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

W dzisiejszych czasach intercyza nie jest niczym nadzwyczajnym, wiele małżeństw decyduje się na rozdzielność majątkową z bardzo różnych przyczyn. Czy rozdzielność majątkowa może negatywnie wpłynąć na decyzje dotyczącą otrzymania kredytu hipotecznego?

Chociaż małżeństwo teoretycznie oznacza wspólnotę majątkową i powstaje automatycznie po jego zawarciu, coraz więcej par decyduje się na rozdzielność majątku, co musi być potwierdzone specjalną umową sporządzoną przez notariusza. Nie zawsze oznacza to brak zaufania do partnera, najczęściej decydujemy się na taki krok, gdy chcemy zabezpieczyć finansowo rodzinę. Co ciekawe, można wprowadzić rozdzielność majątkową nawet wtedy, gdy jeden małżonek nie zgadza się na takie rozwiązanie, z tym że w tym wypadku potrzebna będzie zgoda sądu.

Kredyt hipoteczny a intercyza

Podpisując intercyzę każdy małżonek ma prawo dowolnie zarządzać swoim majątkiem, nie może równocześnie ingerować w majątek współmałżonka. Tak, więc mamy prawo zaciągnąć kredyt, poza tym nie mamy obowiązku informować o swoim statusie materialnym. Nawet, jeżeli zdecydujemy się na podpisanie intercyzy, mamy możliwość wspólnego zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Rozwiązań jest kilka, możemy na przykład zdecydować się na to, że jedna osoba weźmie na siebie zobowiązanie, małżonkowie mogą wziąć kredyt również wspólnie. W tym wypadku bank będzie musiał określić charakter takiego zobowiązania. Zazwyczaj pozwala on na to, aby małżonkowie podzielili się udziałami w kredycie wedle swoich możliwości finansowych. Najlepiej zdecydować się na współwłasność nieruchomości, dzieląc raty kredytu na pół. Jeżeli jeden z małżonków zarabia mniej pieniędzy, można oczywiście ustalić raty spłaty inaczej, wówczas jeden ze współmałżonków będzie miał większe udziały.

Obecnie nie będziemy mieć problemów z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, nawet gdy zdecydowaliśmy się na podpisanie intercyzy, przy czym należy mieć na uwadze to, że może to wpłynąć na naszą zdolność kredytową (sprawdź swoja zdolność kredytową na informacjakredytowa.com).