Ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne – ile kosztuje?

W Polsce dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest elementem systemu ochrony zdrowia, który pozwala na kontynuację korzystania z usług medycznych w sytuacji, gdy ubezpieczenie obowiązkowe przestaje obowiązywać. Często pojawiają się pytania dotyczące kosztów takiego ubezpieczenia. Aby odpowiedzieć na nie w pełni, warto przyjrzeć się dokładniej dostępnym informacjom i źródłom na ten temat.

Podstawowa miesięczna składka

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w październiku, listopadzie i grudniu 2023 r. wynosi 671,88 zł. Jest to kwota obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w III kwartale 2023 r. wyniosło 7465,32 zł. Tak obliczona składka stanowi 9% tej podstawy wymiaru składki.

Opłaty dodatkowe za przerwy w ubezpieczeniu

W przypadku przerw w opłacaniu składek, osoby te zostają obciążone dodatkowymi opłatami, które zależą od długości owej przerwy:

Przy przerwie trwającej od 3 miesięcy do roku, opłata dodatkowa wynosi co najmniej 1 493,06 zł.

Jeśli przerwa trwała powyżej roku, ale nie dłużej niż 2 lata, opłata dodatkowa wynosi co najmniej 3 732,66 zł i może być rozłożona na 3 raty.

Zwolnienia z opłat

Warto zaznaczyć, że dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy wszystkich grup społecznych w jednakowy sposób. Dzieci do 18 roku życia są ubezpieczone dobrowolnie bezpłatnie. Natomiast młodzież ucząca się do 26 roku życia płaci zredukowaną składkę w wysokości 53,37 zł miesięcznie.

Podsumowanie

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, choć nieobowiązkowe, jest elementem, który zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej po zakończeniu ubezpieczenia obowiązkowego. Jego koszt zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju i ewentualnych przerw w opłacaniu składek. Warto jednak pamiętać o możliwościach zwolnienia z opłat dla określonych grup społecznych oraz o konieczności zgłoszenia takiego ubezpieczenia w odpowiednich instytucjach.